Regel 9: Uitvoering van de service

De uitvoering van de service
a. Bij de uitvoering van de service moet de serveerder afwisselend achter de rechter- en de linkerkant van zijn speelhelft staan, in elk spel beginnende achter de rechterkant. Indien de service vanachter een verkeerde kant van zijn speelhelft werd geslagen en dit niet werd bemerkt, blijven alle punten die het resultaat zijn van deze verkeerde service of services geldig, maar de verkeerde positie moet onmiddellijk nadat deze is ontdekt worden hersteld.

b. De geserveerde bal moet over het net gaan en de grond raken in het servicevak, dat diagonaal tegenover de serveerder ligt, of een lijn, die dit service-vak begrenst, voordat de ontvanger de bal terugslaat.