Regel 7: De service

De service
De „service” moet op de volgende wijze worden uitgevoerd. Onmiddellijk voordat de serveerder begint te serveren, moet hij met beide voeten stilstaan achter (d.i. verder van het net dan) de achterlijn, en tussen de denkbeeldige verlengingen van het middenmerk en de zijlijn. De serveerder moet dan de bal in een willekeurige richting gooien en de bal, voordat deze de grond raakt, met het racket slaan; de uitvoering wordt geacht te zijn voltooid op het ogenblik, dat het racket de bal raakt. Een speler, die slechts over het gebruik van één arm beschikt, mag zijn racket voor het opgooien gebruiken.