Regel 6: Keuze van speelhelft en service

Keuze van speelhelft en service
De keuze van de speelhelft en het recht om in het eerste spel serveerder of ontvanger te zijn, moet door tossen worden beslist. De speler, die de toss wint, mag kiezen of van zijn tegenstander verlangen te kiezen:

a. Het recht om serveerder of ontvanger te zijn, in welk geval de andere speler de speelhelft moet kiezen; of
b. De speelhelft, in welk geval de andere speler moet kiezen of hij serveerder of ontvanger zal zijn.