Regel 30: Coachen

Coachen
Tijdens het spelen van een wedstrijd in een teamcompetitie, mag een speler advies krijgen van een aanvoerder, die op de baan zit, maar dan uitsluitend wanneer hij van speelhelft wisselt aan het eind van een spel, echter niet wanneer hij tijdens een tie-breakspel van speelhelft wisselt. Een speler mag geen advies krijgen tijdens het spelen van enig andere wedstrijd.

De bepalingen van deze regel moeten nauwgezet worden nageleefd. Na een duidelijke waarschuwing kan de speler, die deze regel overtreedt, worden gediskwalificeerd. Wanneer een goedgekeurd strafpuntensysteem van toepassing is, moet de scheidsrechter dienovereenkomstig een straf opleggen.