Regel 3: De bal

De bal
“De bal moet een gelijkmatig oppervlak hebben bestaande uit een stoffen bekleding en wit of geel van kleur zijn; indien er naden in de bekleding zijn, mogen die niet zijn genaaid.

De bal moet voldoen aan de vereisten, gespecificeerd in Bijlage 1 (Richtlijnen voor het verrichten van kwaliteitscontroles zoals nader omschreven in Regel 3) paragraaf IV betreffende de afmeting en (de bal) moet meer wegen dan 56,7 gram (2 ounces) en minder dan 58,5 gram (2 1/16 ounces)”.

De bal moet meer dan 134,62 cm (53 inches) stuiten en minder dan 147,32 cm (58 inches), wanneer men deze van een hoogte van 254 cm (100 inches) op een betonnen (vlakke)bodem laat vallen.

De bal moet onder een kracht van 8,165 kg (18 Ib.) een binnenwaartse vervorming hebben van meer dan 0,559 cm (0,220 inch) en minder dan 0,737 cm (0,290 inch) en terugwaarts een vormverandering van meer dan 0,800 cm (0,315 inch) en minder dan 1,080 cm (0,425 inch). De beide vervormingsgetallen moeten de gemiddelden zijn van de drie individuele aflezingen langs drie assen van de bal en in geen geval mogen twee individuele aflezingen meer dan 0,076 cm (0,030 inch) verschillen.

Voor het spelen op een hoogte van meer dan 1220 m (4000 voet) boven zeeniveau, mogen nog twee andere soorten ballen worden gebruikt.

De eerste soort is gelijk aan die, welke hierboven is beschreven, met dien verstande dat de bal meer dan 122 cm (48 inches) en minder dan 134,62 cm (53 inches) mag stuiten en dat de bal een binnendruk heeft die groter is dan de buitendruk. Dit type tennisbal staat algemeen bekend als „op druk gebrachte” ballen.

Het tweede soort is gelijk aan die, welke hierboven is beschreven met een stuit van meer dan 134,62 cm (53 inches) en minder dan 147,32 cm (58 inches), met dien verstande, dat de bal een binnendruk heeft die gelijk is aan de buitendruk en dat de bal gedurende ongeveer 60 dagen heeft kunnen acclimatiseren op de hoogte waarop het betreffende toernooi wordt gespeeld. Dit type tennisbal staat algemeen bekend als een nul-druk of drukloze bal.

Alle proeven voor stuiten, afmeting en vervorming moeten worden gedaan overeenkomstig de hiervoor vastgestelde richtlijnen in Aanhangsel 1.

e Internationale Tennis Federatie beslist over de vraag of een bal of prototype aan de bovengenoemde specificaties voldoet of anderszins wordt goedgekeurd om er mee te spelen. Dergelijke beslissingen kunnen op haar eigen initiatief worden genomen of op aanvraag van welke bonafide belanghebbende dan ook, daaronder begrepen elke speler, fabrikant van tennisartikelen, nationale bond of leden daarvan. Dergelijke beslissingen en aanvragen moeten worden genomen c.q. gedaan in overeenstemming met de van toepassing zijnde „Review and Hearing Procedures” van de Internationale Tennis Federatie, waarvan exemplaren te verkrijgen zijn bij de Federatie.