Regel 29: Taak van officials

De taak van officials op de baan
Bij wedstrijden waarvoor een scheidsrechter is aangewezen, is diens beslissing onherroepelijk; maar wanneer er een wedstrijdleider is benoemd, zal bij deze beroep openstaan tegen de beslissing van een scheidsrechter over de uitleg van de regels; in al die gevallen is de beslissing van de wedstrijdleider onherroepelijk.

In wedstrijden waar assistenten van de scheidsrechter zijn aangewezen (lijnrechters, netrechters, voetfoutrechters), zijn hun beslissingen over feitelijke waarnemingen onaantastbaar, behalve wanneer naar de mening van de scheidsrechter een duidelijke fout is gemaakt. In dat geval heeft hij het recht de beslissing van de lijnrechter te wijzigen of een let te geven. Wanneer zo’n lijnrechter niet in staat is een beslissing te geven, moet hij dit onmiddellijk aan de scheidsrechter kenbaar maken, die dan moet beslissen. Wanneer een scheidsrechter niet in staat is te beslissen over een feitelijke waarneming, moet hij een let geven.

In Davis Cup wedstrijden of in andere teamwedstrijden waar de wedstrijdleider (referee) op de baan is, kan deze elke beslissing wijzigen en mag hij ook de scheidsrechter opdragen een let te laten spelen.

De wedstrijdleider mag te allen tijde en geheel naar eigen inzicht een wedstrijd onderbreken wegens duisternis, de toestand van de baan of het weer. Na elke onderbreking moet de wedstrijd op de verkregen stand en met dezelfde opstelling op het speelveld worden voortgezet, tenzij de wedstrijdleider en de spelers eenstemmig anderszins overeenkomen.