Regel 27: Telling in een set

De telling in een set
a. De speler (of spelers) die het eerst zes spellen wint, wint een set. Hij moet echter winnen met een verschil van twee spellen méér dan zijn tegenstander. Zo nodig moet een set worden voortgezet totdat dit verschil is bereikt.
b. Het „tie-break” telsysteem mag worden gekozen als alternatief voor het „twee spellen verschil”-systeem in paragraaf a van deze regel, mits de beslissing daartoe vóór de wedstrijd is aangekondigd. In dit geval zullen de volgende regels van kracht zijn: De tie- break treedt in werking zodra de stand 6-6 is bereikt en wel in elke set, behalve in de derde set respectievelijk vijfde set van een 3-sets resp. 5-sets partij, in welk geval een gewone set met twee spellen verschil moet worden gespeeld, tenzij vóór de wedstrijd anders is beslist en aangekondigd.

Het volgende systeem moet in een tie-break-spel worden gebruikt: Enkelspel

(i) De speler, die het eerst zeven punten behaalt, wint het spel en de set, vooropgesteld dat hij met een verschil van twee punten leidt. Wordt de puntenstand van 6-6 bereikt, dan moet het spel worden verlengd, totdat dit verschil van twee punten is bereikt.

In het tie-break-spel moet worden geteld met opeenvolgende punten (d.w.z. 1-0, 2-0, 2-1, enz, redactie).

(ii) De speler die aan de beurt is om te serveren, serveert voor het eerste punt.

Zijn tegenstander serveert voor het tweede en derde punt en daarna serveert iedere speler om beurten voor twee opeenvolgende punten, totdat is beslist wie winnaar van het spel en de set is.

(iii) Van het eerste punt af moet afwisselend van de rechter- en linkerkant van een speelhelft worden geserveerd, te beginnen van de rechterkant. Wanneer er van de verkeerde kant van de speelhelft wordt geserveerd en dit niet wordt opgemerkt, blijven alle punten, die sedert die foute service of services gespeeld zijn, geldig, maar de onjuiste positie moet – zodra deze ontdekt wordt – onmiddellijk worden hersteld.

(iv) Na elke zes punten en na afloop van het tie-break-spel moeten de spelers van speelhelft wisselen.

(v) Het tie-break-spel telt voor het verwisselen van de ballen voor één spel, met dien verstande dat wanneer de ballen aan het begin van het tie-break-spel zouden moeten worden verwisseld, dit moet worden uitgesteld tot het tweede spel van de volgende set.

Dubbelspel 

In het dubbelspel moet de procedure voor het enkelspel worden toegepast. De speler die aan de beurt is om te serveren, moet voor het eerste punt serveren. Daarna serveert iedere speler bij toerbeurt voor twee punten, in dezelfde volgorde als tevoren in die set, totdat is beslist wie winnaar van het spel en de set is.