Regel 26: Telling in een spel

De telling in een spel
a. Indien een speler zijn eerste punt wint, wordt „15” voor hem geteld; na het winnen van zijn tweede punt „30”; na het winnen van zijn derde punt „40”; en na het winnen van zijn vierde punt wordt voor de speler „spel” geteld, met uitzondering van het volgende: Wanneer beide spelers drie punten hebben gewonnen, wordt „gelijk” geteld; het volgende punt, door een speler gewonnen, wordt ”voordeel” geteld voor die speler. Wanneer dezelfde speler het daarop volgende punt wint, wint hij het spel; indien de andere speler het volgende punt wint, wordt opnieuw „gelijk” geteld, en zo verder, totdat een speler onmiddellijk na de telling „gelijk” twee opeenvolgende punten wint, in welk geval die speler het spel wint.
b. Facultatief afwijkend telsysteem

Het “geen voordeel telsysteem” (in Nederland: “beslissend punt systeem” genoemd) mag worden gekozen als alternatief voor het traditionele telsysteem gedurende de periode 1 januari 1999 tot 31 december 2000, mits de beslissing daartoe vóór het evenement is aangekondigd.

In dit geval zijn de volgende regels van kracht:

Indien een speler zijn eerste punt wint, wordt “15” voor hem geteld; na het winnen van zijn tweede punt “30” en na het winnen van zijn derde punt “40” voor die speler; na het winnen van zijn vierde punt wordt voor de speler “spel” geteld, met uitzondering van het volgende:

Wanneer beide spelers drie punten hebben gewonnen wordt: “gelijk” geteld: er wordt dan nog één beslissend punt gespeeld, waarbij de ontvanger moet kiezen of hij de service van de rechter- of van de linkerkant van zijn speelhelft wil ontvangen. De speler die het beslissende punt wint, wint het spel.

Dubbels

In dubbels is een gelijksoortige procedure als die bij enkelspelen van toepassing. Bij “gelijk” moet het ontvangende team kiezen of het de service van de rechter- of linkerkant van zijn speelhelft wil ontvangen. Het team dat het beslissende punt wint, wint het spel.

Gemengd dubbels

In gemengd dubbels is de volgende enigszins afwijkende procedure van toepassing. Bij “gelijk” met de man aan service, moet deze naar de mannelijke speler van de tegenstanders serveren, ongeacht aan welke kant van zijn speelhelft deze staat; indien de vrouw serveert, moet zij naar de vrouwelijke speler van de tegenstanders serveren.