Regel 25: Speler wordt gehinderd

Een speler wordt gehinderd
Indien een speler bij het uitvoeren van een slag wordt gehinderd door iets buiten zijn toedoen, behalve door een vaste hindernis of door een handeling als aangegeven in Regel 21, moet een let worden gegeven.