Regel 24: Goede terugslag

Een goede terugslag
Een terugslag is goed:

a. Indien de bal het net raakt of de netpalen, de enkelspelpaaltjes, het netkoord of de netkabel, de netband of de nettrekband, hierover gaat en de grond in het speelveld raakt, of
b. Indien de bal, geserveerd of teruggeslagen, de grond in de juiste speelhelft raakt en terugspringt of over het net wordt teruggeblazen, en de speler, die aan de beurt is de bal te slaan, over het net reikt en de bal slaat, vooropgesteld dat hij regel 20 e niet overtreedt (en de slag overigens goed is, redactie); of
c. Indien de bal wordt teruggeslagen buiten de netpaal of het enkelspelpaaltje om, onverschillig of dit boven of onder nethoogte geschiedt, ook wanneer de bal de netpaal of het enkelspelpaaltje mocht raken, mits de bal de grond in de juiste speelhelft raakt; of
d. Indien het racket van een speler over het net komt, nadat hij de bal heeft geslagen, mits de bal over het net was vóór de slag werd gespeeld en correct is teruggeslagen, of
e. Indien een speler er in slaagt de geserveerde of in spel zijnde bal terug te slaan, die een in zijn speelhelft liggende bal raakte.