Regel 22: Bal op de lijn

Een bal op de lijn
Een bal, die een lijn raakt, wordt geacht de grond te raken binnen het speelveld, dat door die lijn wordt begrensd.