Regel 20: Speler verliest punt

Een speler verliest het punt
Een speler verliest het punt, indien:

a. Hij er niet in slaagt de bal, die in spel is, voordat deze tweemaal achtereen de grond heeft geraakt, rechtstreeks over het net terug te spelen (behalve zoals aangegeven in Regel 24 a of c); of
b. Hij de bal, die in spel is, zo terugslaat, dat deze de grond, een vaste hindernis of ander voorwerp raakt, buiten een van de lijnen, die de speelhelft van zijn tegenstander begrenzen (behalve zoals aangegeven in Regel 24 a of c), of
c. Hij de bal „volleert” (d.i. slaat voordat deze in zijn speelhelft de grond heeft geraakt) en er niet in slaagt de bal goed terug te spelen, zelfs al staat hij buiten het speelveld; of
d. Hij bij het spelen van de bal deze opzettelijk „draagt” of op zijn racket opvangt of opzettelijk meer dan eens met zijn racket raakt, of
e. Hij of zijn racket (onverschillig of hij het in zijn hand heeft of niet) of iets wat hij draagt of vasthoudt, het net raakt, de netpalen (indien een dubbelspel gespeeld wordt, redactie), de enkelspelpaaltjes (indien een enkelspel gespeeld wordt, redactie), het netkoord of de netkabel, de netband of de nettrekband, of de grond in de speelhelft van zijn tegenstander, terwijl de bal in spel is, of
f. Hij de bal volleert voordat deze over het net is gegaan; of
g. De bal, die in spel is, hem of iets, wat hij draagt of vasthoudt, raakt, behalve zijn racket in zijn hand of handen, of
h. Hij zijn racket naar de bal gooit en deze raakt; of
i. Hij opzettelijk tijdens het spelen van een punt de vorm van zijn racket wezenlijk verandert.