Regel 2: Vaste hindernissen

Vaste hindernissen
Onder de vaste hindernissen van een tennisbaan worden niet alleen begrepen het net, de netpalen, de enkelspelpaaltjes, het netkoord of de netkabel, de netband en de nettrekband, maar ook rasterwerken of netten achter of naast het speelveld, tribunes, vaste of verplaatsbare zitplaatsen en stoelen om het speelveld en de personen, die daarop hebben plaatsgenomen; voorts alle andere vaste voorwerpen, die zich rondom of boven het speelveld bevinden, de scheidsrechter, de netrechter, de voetfoutrechter, de lijnrechters en de ballenjongens, wanneer zij op hun plaats zijn.