Regel 19: Ontvanger wint punt

De ontvanger wint het punt
De ontvanger wint het punt:

a. Indien de serveerder tweemaal achtereen een foutieve service slaat;
b. Indien de serveerder op andere wijze het punt verliest, zoals aangegeven in Regel 20.