Regel 18: Serveerder wint punt

De serveerder wint het punt
De serveerder wint het punt:

a. Indien de geserveerde bal – geen let zijnde volgens Regel 14 a alvorens de grond te raken, de ontvanger raakt of iets wat deze draagt of vasthoudt;
b. Indien de ontvanger op andere wijze het punt verliest, zoals aangegeven in Regel 20.