Regel 17: Bal in het spel

De bal in het spel
Een bal is in het spel van het ogenblik af, dat de service is uitgevoerd. Tenzij de service als foutief of als een let wordt afgeroepen, blijft de bal in het spel, totdat het punt is beslist.