Regel 16: Wisselen van speelhelft

Wanneer wisselen spelers van speelhelft
De spelers moeten van speelhelft wisselen na het eerste, derde en elk volgende oneven spel van elke set. Eveneens aan het einde van elke set, tenzij het totale aantal spellen van die set even is, in welk geval de wisseling pas plaatsheeft na het eerste spel van de volgende set.

Indien er een fout gemaakt is, waarbij de juiste volgorde van wisselen niet heeft plaatsgevonden, moeten de spelers, zodra dit is ontdekt, hun juiste positie innemen en het spel vervolgen in de oorspronkelijke volgorde.