Regel 15: Volgorde van serveren

Volgorde van serveren
Na het eerste spel wordt de ontvanger serveerder en de serveerder ontvanger, en zo verder om de beurt in alle volgende spellen van een wedstrijd. Indien een speler serveert wanneer het zijn beurt niet is, moet de speler, die had moeten serveren, gaan serveren zodra de vergissing is ontdekt, maar alle punten vóór deze ontdekking gemaakt, blijven geldig. Indien een spel is beëindigd, voordat de vergissing is ontdekt, wordt het serveren in de gewijzigde volgorde voortgezet. Een enkele foutieve service, geslagen vóór de ontdekking, wordt niet geteld.