Regel 14: Service-let

Service-let
De service is een let:

a. Indien de geserveerde bal het net, de netband of de nettrekband raakt en overigens goed is, of, na het raken van het net, de netband of nettrekband, de ontvanger raakt of iets wat deze draagt of vasthoudt, alvorens de grond te raken.
b. Indien een service, al dan niet foutief, wordt uitgevoerd, terwijl de ontvanger niet klaar is (zie Regel 12).

In geval van een let, telt de desbetreffende service niet en moet de serveerder opnieuw serveren, maar een service-let kan niet een vorige service-fout tenietdoen.