Regel 10: Foutieve service

Foutieve service
De service is foutief:

a. Indien de serveerder één van de bepalingen van regel 7, 8 of 9 (b) overtreedt;
b. Iindien hij de bal mist, terwijl hij deze tracht te slaan;
c. Indien de geserveerde bal een vaste hindernis raakt (het net, de netband of de nettrekband uitgezonderd) alvorens de grond te raken.